نمونه استوری موشن و نمونه پست موشن

نمونه های زیر با صدای گوینده حرفه ای اقا  و خانم می باشند که شما در حین سفارش می توانید  گوینده اقا یا خانم را انتخاب کنید. سناریو موشن ها معمولا توسط خود شما ارسال می شود یا 

ارسال پیام در واتس  آپ
مکالمه را شروع کنید
یکی از متخصصین حرفه ای رایان طرح را انتخاب کنید و شروع به چت با او کنید.