پرداخت انلاین

پرداخت آنلاین

  • وج بابت چه چیزی می باشد ؟شرح دهید
پرداخت آنلاین رایان طرح

کارت به کارت

را به شماره کارت 5047061046494767 امید کریمی بانک شهر واریز فرمایید. و رسید آن را در تلگرام برای واحد پشتیبانی ارسال کنید.